2016/2017

 

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése

  • rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről,
  • szülői értekezletek (szeptember, február, május);
  • fogadóórák 3 havonta történő értékelés érdekében a tanuló – osztályfőnök – szülő részvételével (november, február, május);
  • nyílt tanítási napok (ősszel és tavasszal)
  • családlátogatás;
  • családi nap;
  • ünnepélyek, közös rendezvények;
  • szülői fórum, klub (más – más témában, esetenként külső előadóval)

Elsődleges kapcsolattartók az osztályfőnökök