Tantestület

TÓTHNÉ ESZES ÉVA tagintézmény-vezető
MAJOROSNÉ GERHÁT ÉVA szakvizsgázott pedagógus
SZABÓ PÉTER szakvizsgázott pedagógus
AGÁRDI ERZSÉBET tanító
BARÁT BÉLÁNÉ tanító
FÖLDI FERENC tanár
FÖLDINÉ BARNA ANDREA tanító
HORVÁTHNÉ SZABÓ KATALIN tanár
KEREPESINÉ ANTAL IBOLYA tanító
LÉNÁRT ZSIGMONDNÉ tanító
LÉNÁRTNÉ KURUCZ ÉVA tanító
LŐRIK LÁSZLÓNÉ tanár
NAGYNÉ KARANCSI KATALIN tanító
PAKSI GABRIELLA tanító
TŐZSÉR KITTI tanár
TÚRÓCZINÉ ESZES MÁRIA tanár
VILLER JÓZSEFNÉ tanár
WEISZMÜLLER MARINA tanító
TÓTHNÉ RÉPÁSI ANETT gyógypedagógus
BORI BEÁTA pedagógus asszisztens
SZTRUHALÁNÉ VARGA MÁRTA pedagógus asszisztens
ZSOLDI ANDREA pedagógus asszisztens
TÓTH MENYHÉRT laboráns

Iskolánkban a személyi feltételek adottak ahhoz, hogy jó színvonalú oktató – nevelő munka folyjon, hogy diákjaink megfelelő képzésben részesüljenek, továbbtanulásra és a középiskolai helytállásra felkészítsük őket. A nevelőtestületre jellemző a nyitottság, a gyermekek szeretete, a szakmai elhivatottság, elkötelezettség. Folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, fontos számukra a szakmai önképzés, szakmai továbbfejlődés. A tantestület jelenleg 18 pedagógusból áll. Minden pedagógus rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, képesítés nélküli nevelő nem dolgozik iskolánkban.

Pedagógusok végzettsége:

Több diplomája van 10 fő

Egyetemi végzettségű 3 fő

Szakvizsgázott 6 fő

Tanítói diploma: 7 fő

Tanári diploma: 2 fő

Tanítói és tanári diploma: 1 fő

Tanítói diploma és szakvizsga: 2 fő

Tanítói diploma és 2 szakvizsga: 1 fő

Tanítói, tanári diploma és szakvizsga: 1 fő

Tanítói, tanári diploma, szakvizsga és egyetem: 1 fő

Tanítói diploma, szakvizsga és egyetem: 1 fő

Tanári diploma és egyetem: 1 fő

2 Gyógypedagógiai diploma: 1 fő

Pedagógusok besorolása az előmeneteli rendszer alapján

Mesterpedagógus: 2 fő

Pedagógus 2:  6 fő

Pedagógus 1:  9

Gyakornok: 1 fő

Pedagógusok speciális végzettsége:

 • Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő
 • Fejlesztő pedagógus 1 fő
 • Gyakorlatvezető 2 fő
 • Drámapedagógus 1 fő
 • Gyógytestnevelés 1 fő
 • Kommunikációtanár 1 fő
 • Kedves-ház program 4 fő
 • Összetartó társadalom program 5 fő

 

Nevelőtestületi továbbképzések:

A team-munka módszertani lehetőségei (30 óra)

Az osztályzat nélküli értékelés (35 óra)

Hatékony együttnevelés az iskolában(30 óra)

Hatékony tanuló-megismerési technikák(30 óra)

Kooperatív tanulásszervezés (30 óra)

Projektoktatás (30 óra)

Pedagógusok végzettsége

 

 

 

 • Több diplomája van: 10

 • Egyetemi végzettségű: 3

 • Szakvizsgázott: 6