Az iskola bemutatása

iskola

Intézményünk a Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye Jánoshidán egy kis jászsági településen található Jászberény és Szolnok között félúton. Intézményünknek jelenleg 149 tanulója van, közülük sajátos nevelési igényű tanuló 19 fő (4 tanuló enyhe értelmi fogyatékos). A nevelési tanácsadó 14 tanulónál állapított meg beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart. Az iskolában az oktatást 18 fő pedagógus végzi, munkájukat 6 fő technikai személyzet segíti.

Célunk az, hogy minden gyerek a képességeihez mérten legjobb teljesítményt nyújtsa. Különös figyelmet fordítunk az óvoda-iskola, ill. az alsó-felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésére. Fő feladatunk tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra, az alapműveltség megszerzésére. Célunk biztosítani minden tanuló számára a saját előrehaladásához szükséges feltételeket. A szakmai szempontok mellett rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekekkel való szerető gondoskodást, a vidám, derűs iskolai életet. Rendszeres résztvevői vagyunk a különböző tanulmányi és sportversenyeknek.

Az alsó tagozatunk iskolaotthonos formában működik.

A hittanoktatás beépült a diákok órarendjébe.

Az általános iskolában az oktatáson kívül gazdag szabadidős tevékenységekből is választhatnak a gyerekek, így többek között részt vehetnek néptánc, angol és rajz szakkörökön, bábszakkörön, néptánc-, társastánc-oktatáson, kézilabda és futballedzéseken.

Iskolai programjaink között szerepel: a nyílt nap, a farsang, gyermeknap, egészségvédelmi nap, a vasgyűjtés, papírgyűjtés. Megünnepeljük a karácsonyt, az anyák napját, községi szinten pedig október 23-át, március 15-ét. Minden osztály tanulmányi kirándulást szervez az ország valamely szép tájára május, június hónapban. Iskolánk pedagógusai szakképzettek, többen több diplomával rendelkeznek. Napi munkájukat nagy felelősségtudattal, szakmai felkészültséggel végzik.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit.