A.2.3. Nyelvi vetélkedő

NYELVI VETÉLKEDŐ

2013. november 11. és 2014. február 28. háromfordulós nyelvi vetélkedőt bonyolítottunk le iskolánkban. Vetélkedőnk célja volt, egy, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó verseny, mely a tanulók fejlődésével, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban áll. Fontos volt, hogy a tanulók az elsajátított ismereteik alkalmazásával kapcsolatos képességeit fejlesszük az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. 19-en neveztek a versenyre a 7. 8. osztályos diákjaink közül. A nyerteseket oklevéllel, idegen nyelvű kiadványokkal, szótárakkal jutalmaztuk, illetve valamennyi résztvevőt megvendégeltük egy közös klubfoglalkozás és értékelés keretében.

 

Megjelent: 2277 alkalommal