A.3.1. Informatikai szakkör

INFORMATIKA SZAKKÖR

2014. februártól 2015. decemberéig működött a pályázati keretek között. A szakkör elsődleges célja volt, hogy a tanulók informatikai ismereteit bővítsük, az informatikát megszerettessük. A felső tagozatos tanulóknak lehetősége volt a korszerű információszerzés technikáinak az elsajátításához. A diákok az IKT (Információs és kommunikációs technika) megismerésén túl megtanulták a rendelkezésre álló eszközök hasznosítását, tapasztalatokat szereztek a pixelgrafika, a bemutató-készítés terén, valamint megismerték az Internet helyes használatát. A tanulók a szakkör keretein belül olyan ismereteket, készségeket sajátítottak el, amelyek képessé teszik őket a jövőben informatikához kötődő egyéni, önálló alkotómunkára. A foglakozásokon a tanulók számára fontos volt, hogy minél jobban megismerjék az informatikai környezetet, a számítástechnika hatékonyabb használatát a mindennapokban, a modern technológiák bemutatása, a diákokban felmerült informatikai kommunikációs eszközökhöz, technológiákhoz kapcsolódó kérdések felvetése megbeszélése, megoldáskeresés. A szakkör keretében 8 hónapon keresztül heti rendszerességgel szerveztünk foglalkozásokat felső tagozatos tanulóknak kiscsoportos foglalkozások keretében.

 

Megjelent: 2598 alkalommal