A.3.0. Helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek

HONISMERETI SZAKKÖR

havi rendszerességgel működött 2014. októbertől. A szakkörhöz kötődően kapcsolódtunk be a Jászszomszédok vetélkedő sorozatba, melynek fordulóira Jánoshidán, 2014. szeptember 1-én, illetve 2014. október 10-én Jászberényben került sor.
Honismereti szakkörünk 12 felső tagozatos tanulóval kezdte meg munkáját. Feladatunknak tekintettük, hogy teret biztosítsunk azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a Jászság megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segítettük az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. A rendszerezett ismeretanyag lehetőséget teremtett a jász kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. Munkánk során igyekeztünk megismerni minél több, a Jászság történetével foglalkozó kiadványt, internetes oldalt és természetesen személyesen is minél több épített és természeti értéket is felfedezni.
A Jász szomszédok című vetélkedő első fordulója Alattyán és Jánoshida 3-3 fős csapatának részvételével került megrendezésre. A vetélkedőt Jánoshidán bonyolítottuk le. A vetélkedőt megelőzően a két csapat kölcsönösen meglátogatta a szomszéd települést, megtekintették a nevezetes épületeket, ellátogattak a polgármesteri hivatalba. A felkészítő pedagógus segítségével a legfontosabb ismereteket, adatokat megismerték a tanulók a szomszédos településről. Mindkét csapat nagy felkészültségről tett tanúbizonyságot: ismerték a települések történelmét, nevezetes épületeit, híres szülötteit. A vetélkedőt Alattyán csapata nyerte. A verseny döntőjére Jászberényben került sor 26 csapat részvételével. A versenyzőknek számot kellett adniuk a Jászság településiről szerzett ismereteikről, történelmi és természetismereti témakörök tekintetében. Csapatunk az előkelő 2. helyen zárta versenyt.

 

Megjelent: 2361 alkalommal