A.3.0. Helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek

Jász-vetélkedő

Az „Itt születtem én ezen a tájon” című honismereti vetélkedőt három alkalommal tartottuk. A foglalkozásokat 120 percre terveztük.

Fontosnak tartjuk a szülőföld ismeretét, a hozzá való kötődést, a hazaszeretet erősítését. Célunk, hogy a gyerekek megismerjék a Jászságot, a falujukat, legyenek büszkék rá, és majdan felnőtt korukban tegyenek is érte. Ezekkel a foglalkozásokkal e cél elérését szerettük volna elősegíteni.

Első alkalommal – 2014. április 25-én – rajzpályázat keretében mutathatták be a tanulók a Jászsággal kapcsolatos ismereteiket, a jászberényi kiránduláson szerzett élményeiket.

Szabadon választott technikával dolgozhattak. A 64 tanuló pályázatából a legszebbeket kiállításon mutattuk be társaiknak, rajzszakos kollégánk javaslata alapján díjaztuk és könyvvel jutalmaztuk a legkiemelkedőbb alkotásokat.

A második foglalkozást, honismereti vetélkedőt – 2014. április 28-án – az alsós tanulóknak szerveztük. Itt vegyes csapatokat alakítottunk, egy-egy csapatban 1. , 2. , 3. és 4. osztályos tanulók versenyeztek együtt, ezzel az esélyegyenlőséget kívántuk elősegíteni. Időhiány miatt a tervezett feladatokból a szervezők és a zsűri döntése alapján kettő, nehezebb feladatot kihagytunk.

A harmadik foglalkozásra 2014. május 5-én került sor, ide felsős tanulók 5-6 fős csapatait vártuk vetélkedni.

Mindkét vetélkedőt a Jászság településeit bemutató rövid prezentáció megtekintésével kezdtük. A zenei aláfestés is segítette az alaphangulat kialakulását, a gyerekek által is kedvelt, szülőföldről szóló dalok hangzottak el.

A ráhangolódás után játékos, olykor gondolkodtató, változatos feladatokat oldottak meg a diákok. A Jászsággal kapcsolatos földrajzi, történelmi, néprajzi, építészeti, zenei ismeretekre kérdeztünk rá. Olyan feladat is volt, amelyben a Jászság híres szülötteit kellett felismerni, bemutatni. Lakóhelyünk, Jászdózsa nevezetességeiről is számot adhattak a csapatok.

A jó hangulatú vetélkedőn az alsós gyerekek 57-en, a felsősök 58-an vettek részt.

Reményeink szerint elértük a célunkat, nem csak kellemes délutánokat töltöttek együtt a tanulók, de ismereteik is elmélyültek, gyarapodtak.

A résztvevő diákok oklevelet vihettek haza, a legügyesebb csapatok tagjai könyvjutalmat kaptak.

Megjelent: 1731 alkalommal