A.1.2 Alkalomszerű mozgásos tevékenységek

Az Úszásoktatás 2014/1

Az Úszásoktatás május 26-án vette kezdetét, mely 16 óra és 8 alkalomra volt tervezve, 17 résztvevő második osztályos tanulóval.

 Az oktatások a Jászberényi Városi Strandon voltak, két foglalkozás három órát vett igénybe, a többi kettőt, így 7 alkalommal 16 óra került megtartásra.

Az úszásoktatások célja: Egy olyan élményt adni a gyermekeknek, hogy megszeressék, megszokják az új közeget, elsajátítsák az úszás alapjait, melyekre később építhetik úszástudásukat. Az oktatások által, megtanulni a strand és az uszoda szabályait, a víz sajátosságait, a vízben való mozgás által nyújtott új képességeket. Fejleszteni a gyermekek koordinációs és kondicionális képességeit, felébreszteni, előkészíteni az egészséges életmód iránti igényüket. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével alapfeltétele volt a képzésnek a játékos forma.

A foglalkozásokat egy ismételt balesetvédelmi oktatás előzte meg a helyszínen. Első feladat volt a tanulói csoportok kialakítása. Az oktatásokon együtt – és képességek szerinti csoportonként zajlott a képzés. A vízhez szoktató, merülő gyakorlatokon át a lebegést – és siklást elősegítő eljárásokon keresztül két úszásnem alapjaival párhuzamosan ismerkedtek meg a tanulók, a mell –és a hátúszással.

Természetesen eltérő eredmények, de egyértelmű, ugrásszerű fejlődés volt jellemző minden résztvevő diákra. Többen – előképzettség nélküli kezdés ellenére – átúszták a 25m-es mélyvizes úszómedencét!

Az Úszásoktatás 2014/2

 Az Úszásoktatás szeptember 8-án vette kezdetét, mely 16 óra és 6 alkalomra volt tervezve, 15 résztvevő második osztályos tanulóval.

 Az oktatás a Jászberényi Városi Strandon – és a Jászberényi Uszodában volt, két foglalkozás három órát vett igénybe, a többi kettő és felet, így 6 alkalommal 16 óra került megtartásra.

Az úszásoktatások célja: Egy olyan élményt adni a gyermekeknek, hogy megszeressék, megszokják az új közeget, elsajátítsák az úszás alapjait, melyekre később építhetik úszástudásukat. Az oktatások által, megtanulni a strand és az uszoda szabályait, a víz sajátosságait, a vízben való mozgás által nyújtott új képességeket. Fejleszteni a gyermekek koordinációs és kondicionális képességeit, felébreszteni, előkészíteni az egészséges életmód iránti igényüket. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével alapfeltétele volt a képzésnek a játékos forma.

A foglalkozásokat egy ismételt balesetvédelmi oktatás előzte meg a helyszínen. Első feladat volt a tanulói csoportok kialakítása. Az oktatásokon együtt – és képességek szerinti csoportonként zajlott a képzés. A vízhez szoktató, merülő gyakorlatokon át a lebegést – és siklást elősegítő eljárásokon keresztül két úszásnem alapjaival párhuzamosan ismerkedtek meg a tanulók, a mell –és a hátúszással.

Természetesen eltérő eredmények, de egyértelmű, fejlődés volt jellemző minden résztvevő diákra.

Megjelent: 2024 alkalommal