A.2.0. Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése

A foglalkozások célja volt, hogy az alsós gyerekek általános ismereteket szerezzenek a pénzről, a pénzügyi rendszerekről, általános képet kapjanak a pénzügyi világ rejtelmeiről, illetve, hogy kezdjen kialakulni a tudatos fogyasztói magatartásuk.

A téma feldolgozását játékos módszerekkel valósítottuk meg. Oktatófilmet dolgoztak fel, amelyben a gyerekek számukra érthető információkat kaptak a pénzügyi világról, a gazdaság működéséről, a takarékosságról. Az ismeretanyag feldolgozását megkönnyítő játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek, eljátszották, hogy miért fontos biztosítást kötni, hogyan működik a bankkártya, megismerték a pénzeinket. Gyűjtöttek közmondásokat a pénzről készítettek családi költségvetést, valamint keresztrejtvényt oldottak meg. A Gazdálkodj okosan társasjátékkal bizonyíthatták rátermettségüket, mennyire ügyesen kezelik a pénzt, hogyan tudják gyarapítani a vagyonukat. A foglalkozások alkalmával a hibátlanul dolgozó gyerekek 1 Fabatkát – a mi saját pénzünket – kapták jutalmul. A legvégén a legtöbb pénzt összegyűjtő diák az „osztály bankára” címet kapta.

Az alsós és a felsős osztályok is 3-3 csoportban ismerkedtek a pénzügyi világ alapjaival.

A felsőben a gyerekek általános ismereteket szereztek a gazdálkodásról, a piacgazdaságról, általános képet kaptak a bankrendszerről, és segítséget a tudatos fogyasztói magatartás kialakulásához.

A gyerekek számukra érthető információkat kaptak a pénzügyi világról, a gazdaság működéséről, a takarékosságról. Egyes témákhoz kisfilmeket néztek meg, ami érthetőbbé tette számukra az elsajátítandókat. Megismerték, hogyan működik a bankkártya. A bankrendszer működése és a betétek és hitelek fogalma is tudatosításra került. Készítettek családi költségvetést. Megismerték a Monopoly társasjátékot. Ezek a játékok és szituációs gyakorlatok elmélyítették a hallott információkat, és további gondolkodásra késztették a tanulókat.

2013

A gazdasági és pénzügyi ismeretek foglalkozást 8 alkalommal tartottam a 4. osztálynak, 17 főnek. A foglalkozások 60 percesek voltak. Célomnak tekintettem, hogy a gyerekek általános ismereteket szerezzenek a pénzről, a pénzügyi rendszerekről, általános képet kapjanak a pénzügyi világ rejtelmeiről. Illetve, hogy segítsem kialakítani a tudatos fogyasztói magatartásukat.

A téma feldolgozásához oktatófilm nyújtott segítséget, amelyben a gyerekek számukra érthető információkat kaptak a pénzügyi világról, a gazdaság működéséről, a takarékosságról. A látottakat mindig közösen megbeszéltük, magyarázatot nyújtottam a számukra nehezen érthető részekről. A beszélgetés után csoportokban KVIZ-lapokat töltöttek ki a gyerekek, amelyben számot adtak arról, mennyire sajátították el a hallottakat. Ezek mind jól sikerültek.

Utána az ismeretanyag feldolgozását megkönnyítő játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek egyénileg és csoport munkában is. Eljátszottuk, hogy miért fontos biztosítást kötni, hogyan működik a bankkártya, megismertük a pénzeinket. Gyűjtöttünk közmondásokat a pénzről és eljátszottuk őket, készítettünk családi költségvetést, valamint keresztrejtvényt oldottak meg. Ezek a játékok és szituációs gyakorlatok elmélyítették a hallott információkat, valamint reményeim szerint további gondolkodásra késztették a tanulókat.

A Gazdálkodj okosan társasjátékkal bizonyíthatták rátermettségüket, mennyire ügyesen kezelik a pénzt, hogyan tudják gyarapítani a vagyonukat.

A foglalkozások alkalmával a hibátlanul dolgozó gyerekek 1 Fabatkát – a mi saját pénzünket – kapták jutalmul. A legvégén a legtöbb pénzt összegyűjtő diák az osztálybankára címet kapta. Reményeim szerint sikerült egy kicsit közelebb vinni és a jobban megismertetni a gyerekeket a pénzügyi élet világával.

Jászdózsa, 2013. december 2.

 2014

 

 
Megjelent: 2595 alkalommal