A.4.0 Komplex közlekedési ismeretek oktatása

 Résztvevők létszáma: 203 fő
/2015. január 19-től február 27-ig valósult meg/
Iskolánkban a közlekedési ismeretek oktatása 7 csoportban zajlott, tagintézményünk teljes tanulói létszámban részt vett a programon. Az öt alkalommal megrendezett órákon a diákok megismerkedtek a közlekedési alapismeretekkel. A kolléganők különös figyelmet fordítottak a balesetmentes közlekedés megtanítására. Tudatosították a diákokban, hogy a közlekedés nem játék, hanem nagyon komoly dolog. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, nemcsak a saját testi épségét, hanem másokét is veszélyezteti. Hangsúlyozták a baleset megelőzés fontosságát minden korosztály számára.
A tanulók életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, változatos, szemléletes, játékos módon, jutottak el az igen hasznos ismeretekhez.

Megjelent: 2517 alkalommal