A.1.1. Erdei iskolák, ökotáborok

 

Tápió kirándulás

 

 

Erdei iskola, faültetés, szemétszedés

Három alkalommal volt lehetősége alsó tagozatos diákjainknak, hogy erdei iskolában vegyenek részt a pályázatnak köszönhetően.
• Farmos – Tápiószentmárton – Göbölyjárás – Tápiószele, 2014. június 04-06.
• Erdei iskola – Szilvásvárad, 2015. június
• Erdei iskola – Szilvásvárad, 2015. szeptember
Az egybefüggően többnapos, az oktatási intézménytől távoli tanulásszervezési mód során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épült. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódott a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata volt az általunk szervezett erdei iskoláknak a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. Fontos hangsúlyt kapott az élményközpontú megtapasztalás. Tudatossá és akaratlagossá akartuk tenni a gyermekek igényét környezetük megismerésére, megóvására, a környezettudatosságra, az egészséges életmódra. Lehetőséget biztosítottunk a szabadban történő testmozgásra, kikapcsolódásra. Törekedtünk arra, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény a természet jobb megismerésére, a környezeti problémák iránti érzékenységre. Hogy az otthonmaradók is megismerjék tevékenységünket, a programokon fotókat készítettünk és színes beszámolókat tartottunk az iskola tanulóinak, pedagógusainak, a szülőknek. Egyébként a szülők bevonása, előzetes tájékoztatása fontos része volt projektünknek, mivel a szülőknek tudniuk kell, hogy mi történik az erdei iskolában, ezért szükséges ítéltük meg ennek a tanulási formának a bemutatását, a program előzetes, illetve értékelő ismertetését. Az erdei iskolai együttlét segítette a közösséggé formálódást, erősítette a szociális kompetenciák, az együttélési, kapcsolatkezelési képességek fejlesztését, az egymás iránti toleranciát. Az erdei iskola egyik alapvető célja volt a közösségi létforma gyakorlása, az önkiszolgálás, az egymásra figyelés, az együttműködés, a felelősségvállalás kialakítása, erősítése. Versenyek meghirdetésével fokoztuk a küzdőszellemet, az egymással való egészséges versenyszellemet. Hirdettünk versenyt a szobák közötti tisztaság tekintetében, illetve a sportversenyek vonatkozásában a váltó és sorversenyek, célba dobás, hulahopp kategóriában. A rajzolni szeretők rajzversenyen mérhették össze tehetségüket, ötletességüket.
A program keretében került sor faültetésre és szemétgyűjtésre 2014 márciusában. A faültetéssel, szemétszedéssel igyekeztünk diákjainkban kialakítani a környezetünkért való felelősségvállalás fontosságát, a szép és esztétikus környezet iránti igényesség kialakítását. A programba az iskola 140 tanulója kapcsolódott be. A programhoz biztosítottuk a facsemetéket, a szemétgyűjtéshez szükséges zsákokat és kesztyűket.

 

 
Megjelent: 2674 alkalommal