A.3.0. Helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek

Tanyasi élet

A program célja a tanyasi élet, tárgyi emlékek, népi gyermekjátékok megismerése, a népi élet hagyományainak felidézése, kézügyesség fejlesztése, ügyességi játékokban való részvétel, jászsági népi ételek megismerése, a napelempark megtekintése, az írás fejlődésének, a kenderfeldolgozás, állattartás, növénytermesztés eszközeinek ismertetése.

Jelen volt 53 iskolás gyermek, óvodások, szülők, az Ágóiak Baráti Egyesületének tagjai, összesen 75 fő.

Téma:Nagyapáink nyomában. Napfény, növények, állatok

A gyermekek csoportokban látogatták meg az egyes helyszíneket, 45 perces váltásban. Az Ágói Öregháznál megtekintették az épület szobáját, konyháját, kamráját, udvarát. A mindenes kamrában a népi kismesterségek tárgyait, eszközeit nézhették meg. A gyerekek állatokat simogathattak, ill. kukoricát morzsoltak, és vetettek. Játékos feladatot is kaptak: kukoricával kapcsolatos dalt, verset kellett keresniük.

Az Iskolatörténeti gyűjtemény megtekintésénél megismerkedhettek a gyerekek az állati, növényi eredetű termékekből készült játékokkal, s a legújabbal: a napelemes autóval. A taneszközökkel is ismerkedtek a régmúlttól napjainkig: agyagtábla, palatábla, palavessző, tinta. Az írás kialakulásáról, fejlődéséről hallhattak kiselőadást. Az iskolában kézműves foglalkozásokon vehettek részt a tanulók: origami, baba és tintával írt szöveg készítése volt a feladat. Készítettek nemezből karkötőt, fűzfa vesszőből szappantartót.

A Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteménynél a téma a kenderfonás, állattartás eszközei voltak.

Itt még a népi ügyességi játékokkal ismerkedhettek a gyerekek: kötélhúzás, célbadobás, karikahajtás, gólyalábazás, ördöglakat stb.. Lovaskocsizás: A napelem parkba lovaskocsival érkeztek a gyerekek. Itt megismerkedtek a napenergia hasznosításával, láttak forgó objektumot. Az Ágóiak Baráti Egyesületének tagjai közben népi ételeket készíttek. A nap értékelése után következett a kóstolás, falatozás.

 
Megjelent: 2685 alkalommal