A.4.0 Komplex közlekedési ismeretek oktatása

Közlekedési ismeretek

Rohanó, felgyorsult világunkban egyre fontosabb a közlekedés. Iskolánk tanulói közül is sokan járnak kerékpárral minden reggel. A balesetmentes közlekedés alapfeltétele a szabályok ismerete és megtartása.

A gyakorlatban való alkalmazás, az ügyesség kipróbálása vonzotta a gyerekeket e program felé. Az 5 alkalomból álló 3-3 foglalkozás a nagy többségnek elegendő az alapok elsajátításához, elmélyítéséhez.

Az elméleti oktatás során Kovács Ferenc körzeti megbízott is tartott előadást a helyes kerékpáros közlekedés szabályairól.

Megjelent: 2333 alkalommal