A.3.0. Helytörténeti ismeretek feldolgozásához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek

A.3.0. Helytörténeti ismeretek

Régen a hagyományok átadása a faluközösségekben ment végbe. Mára ez a természetes hagyományozódás szinte teljesen megszűnt, ezért tartottuk fontosnak egy ilyen jellegű szakkör létrehozását, mely reményeink szerint hozzásegítette a résztvevő tanulóinkat és stabilabb értékrendhez, gyökereik megtalálásához.

A tizenhat foglalkozás során betekintést nyertek a falusi emberek hétköznapjaiba, ünnepeibe, megismerve a hozzájuk kapcsolódó szokásokat. A nagyszülők, dédszülők életén keresztül fogalmat nyertek a hagyományos nagycsaládi életmódról, a nagycsalád tagjainak feladatairól, meggyőződve arról, hogy a hagyományok átadása-átvétele nemzetékről-nemzedékre, nemek, korcsoportok szerint ment végbe.

Az új ismeretek elsajátítása pedig utánzással történt, amit a gyerekek testvéreiktől, szüleiktől, nagyszüleiktől lestek el.

A gyerekek meginterjúvolták szüleiket, nagyszüleiket. Kérdéseket fogalmaztak meg - Milyen játékokat ismertek? Mivel játszottak? Milyen munkákban vettek részt? Hogyan ünnepeltek? stb.

A szülőkkel, nagyszülőkkel együtt elkészítették családfáikat. Sokan a hiányos adatokat látva döbbentek rá, mennyire keveset tudnak saját rokonaikról.

A szakkör óráinak utolsó harmadában a jászjákóhalmi Helytörténeti Gyűjteménnyel ismerkedtek meg. Vezetője Fodor István Ferenc segített eligazodni az érdekes tárgyak között.

A gyerekek kérdéseket tettek fel a Helytörténeti Gyűjtemény megalapításáról, a kiállított tárgyakról. Jó érzés volt tapasztalni, hogy sok használati tárgyat felismertek az előző foglalkozásokon szerzett ismereteik alapján.

Az összegyűjtött és lejegyzett anyagok, valamint a fényképek birtokában láttunk neki a kiadványunk szerkesztéséhez, mely a Helytörténeti Gyűjtemény bemutatásáról szól.

A kiadvány készítésére a tervezett három foglalkozás nem volt elegendő, így munkánkat a program lezárása után is folytatjuk – mindannyiunk örömére…

Hagyóné Kovács Judit

projekt megvalósító

Megjelent: 2251 alkalommal