A.4.0 Komplex közlekedési ismeretek oktatása

A foglalkozások célja a biztonságos és fegyelmezett gyalogosközlekedési ismeretek alapjainak kialakítása, a figyelem és elővigyázatosság fejlesztése, a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása. Törekvés a biztonságra, a közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása, az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. Kulcsfontosságú volt a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése, elsajátítása és gyakoroltatása.

A szakköri órák mind az alsóban, mind a felsőben 3-3 csoportban folytak.

A foglalkozások eredményeként tudatosultak a tanulókban a közlekedési veszélyhelyzetek és veszélyforrások. Kialakult az egészséges veszélyérzetük. Elsajátították a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés alkalmazását. Megismerkedtek a kulturált tömegközlekedési eszközökön történő utazás szabályaival és a hétköznapi életben jól tudják majd hasznosítani az elsajátított ismereteket, biztonságosan és balesetmentesen fognak közlekedni. A gyerekek maguk is hasznosnak tartották a foglalkozásokat, jól érezték magukat, és sajnálták, mikor befejeződtek.

A komplex közlekedési ismeretek foglalkozást 5 alkalommal tartottam 18 első osztályos tanulónak. A foglalkozások 3x60 percesek voltak.

Célomnak tekintettem a biztonságos és fegyelmezett gyalogosközlekedési ismeretek alapjainak kialakítását. Feladatom volt a figyelem és elővigyázatosság fejlesztése, a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra, a közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása, az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.

Ennek megfelelően az első három foglalkozás elméleti ismeretek elsajátításával kezdődött, melyet megkönnyített a digitális táblán történő kisfilmek megtekintése. Az ismeretek elsajátítását minden esetben játékos gyakorlás követett. Az utolsó két foglalkozáson már a gyakorlás vált központi feladattá.

Reményeim szerint a foglalkozások eredményeként tudatosultak a tanulókban a közlekedési veszélyhelyzetek és veszélyforrások. Kialakult az egészséges veszélyérzetük. Elsajátították a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés alkalmazását. Megismerkedtek a kulturált tömegközlekedési eszközökön történő utazás szabályaival.

Jó munkájukat a foglalkozások végén közlekedéses matricával jutalmaztam. Bízom benne, hogy a hétköznapi életben jól tudják majd hasznosítani az elsajátított ismereteket, biztonságosan és balesetmentesen fognak közlekedni.

A foglalkozások célja a biztonságos és fegyelmezett gyalogosközlekedési ismeretek alapjainak kialakítása, a figyelem és elővigyázatosság fejlesztése, a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása. Törekvés a biztonságra, a közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása, az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. Kulcsfontosságú volt a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése, elsajátítása és gyakoroltatása.

A szakköri órák mind az alsóban, mind a felsőben 3-3 csoportban folytak.

A foglalkozások eredményeként tudatosultak a tanulókban a közlekedési veszélyhelyzetek és veszélyforrások. Kialakult az egészséges veszélyérzetük. Elsajátították a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés alkalmazását. Megismerkedtek a kulturált tömegközlekedési eszközökön történő utazás szabályaival és a hétköznapi életben jól tudják majd hasznosítani az elsajátított ismereteket, biztonságosan és balesetmentesen fognak közlekedni. A gyerekek maguk is hasznosnak tartották a foglalkozásokat, jól érezték magukat, és sajnálták, mikor befejeződtek.


Megjelent: 2013 alkalommal