A.1.2. Alkalomszerű mozgásos tevékenységek

Első alkalommal rendeztük meg mozgásos tevékenységünket a focit, a gyerekek számára.

Ezen az első és második osztály fiú tanulói vettek részt.

A foglalkozást bemelegítéssel kezdtük, amely néhány kör futásból, gimnasztikából és labdakezelésből állt. Miután kellőképpen ráhangolódtunk a játékra, két csapatot alakítottunk ki, majd kezdetét vette a mérkőzés. A fiú tanulóink között egyébként is nagy népszerűségnek örvendő labdajáték nem kis lelkesedéssel és örömmel zajlott.

 

 

Sorverseny

Helyszín: Jásztelek, JÁI Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye

2014. szeptember 26-án iskolánk 7 tanulója sportfoglalkozáson vett részt. A futás és bemelegítés után következett a sorverseny. Kis létszámú csapatokban ugyan, de annál lelkesebben végezték a gyerekek a különböző gyorsasági és ügyességi feladatokat. Kislabdák, gumilabdák, bóják, zsámolyok, padok biztosították a váltóverseny változatosságát. Levezetésként a diákok labdával kiütő játékot játszottak.

 

 

Túra I.

2014. szeptember 16-án 11 tanulóval egy hosszabb túrát tettünk a Jásztelek határában található Hamvas Boldogasszony kápolnához. Az épület megtekintése után megismerkedtek a gyerekek a katolikus plébánia történetével, majd felfedezték a közelben lévő egykori lőteret. A vadon élő növények is felkeltették tanulóink érdeklődését. A hazafelé vezető úton először megálltunk egy a falu szélén álló, falut védő keresztnél, majd a focipályánál, ahol a gyerekek kötetlenül játszhattak. Valamennyien kellemesen elfáradva, pozitív élményekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába.

 

 

Túra II.

2014. október 13-án 5 tanulóval egy 2 órás túrát tettünk a Jásztelek határában található Hamvas Boldogasszony kápolnához. Az épület megtekintése után megismerkedtek a gyerekek a katolikus plébánia történetével, majd felfedezték a közelben lévő egykori lőteret. A határban megfigyelték az éppen őszi munkálatokat végző mezőgazdasági gépeket és a vadon élő növényeket. Az uzsonna elfogyasztása után a hazafelé vezető úton megálltunk egy a falu szélén álló, falut védő keresztnél. Valamennyien kellemesen elfáradva, pozitív élményekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába.

 

 

Túra III.

2014. szeptember 30-án a 3. és 4. osztályos tanulók részvételével egy hosszabb túrát tettünk a Jásztelek határában található Kiserdőhöz. Először megnéztünk egy a falu szélén álló keresztet, majd megfigyeltük az erdő életközösségét, az őszi táj jellemzőit. Az erdei növények különösen felkeltették diákjaink érdeklődését. Miután a gyerekek jóízűen meguzsonnáztak, elindultunk vissza az iskolába. Útközben megálltunk egy szelektív hulladéklerakónál és beszélgettünk annak fontosságáról.

Ez a délután is pozitív élményekkel gazdagította tanulóinkat.

 

 

Népi játékok I.

A mai foglalkozás kissé eltért az előzőektől. Elsőként egy 15 évvel ezelőtti felvételt nézhettek meg a tanulók. Az akkori második osztályosok népi játék műsorában a tanulók ráismerhettek a már tanult játékokra, illetve újakkal is találkozhattak. Ezt követően az iskola udvarán játszottunk. Az előző foglalkozás új játékával, az Egy kis várat... kezdetűvel indítottunk, majd a régebbi játékokat elevenítettük fel. A mai napi újdonság a Tivi-tovi-tács... volt. A végén közkívánatra eljátszottuk a gyerekek kedvencét, a Csuvaj-t is, és egy ritmikus-énekes játékot is előadtunk tapskísérettel. Bár ezek nem tartoznak a magyar népi játékok közé, a gyerekek kedvelik őket, szívesen játsszák, a közösségformálás tekintetében pedig ugyanazt a célt szolgálják. Egy újabb kellemesen eltöltött óra volt mögöttünk.

 

 

Népi játékok II.

Téma: A.1.2. Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek /népi játékok/
Helyszín: JÁI Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye – iskola előtti park
Idő: 2014. október 8.

A tanulók nagy lelkesedéssel jöttek a mai foglalkozásra is. Folytattuk a népi játékok felelevenítését az 1. és 2. osztályos dalanyagra építve. Új kiszámolót is tanultunk, melyet e szereplők kiválasztásánál minden esetben használtunk. A játékokat csokorba kötöttük. Jókedvűen zártuk ezt a napot is.

 

 

Népi játékok III.

Téma: A.1.2. Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek /népi játékok/
Helyszín: JÁI Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye – iskolaudvar
Idő: 2014. október 17.

A tanulók nagy lelkesedéssel jöttek a mai foglakozásra is. Folytattuk a népi játékok felelevenítését. Új játékot is tanultunk. A szereplők kiválasztásánál minden esetben használtunk a már korábban tanult kiszámolóinkat. A játékokat csokorba kötöttük. A játék okozta örömtől áthatva, jókedvűen zártuk ezt a napot is.

 

 

 

 

 

 

 

Kerékpártúra I.

A mai túránk célja a szomszéd falu határában lévő folyótorkolat megtekintése volt. Az odavezető 6-7 km-es utat kerékpárral tettük meg. A jó levegőn haladva gyönyörködtünk az őszi tájban, a szépen bevetett termőföldekben, és a folyópart élővilágát is megszemléltük. A torkolathoz érve átismételtük azokat az ismereteket, melyeket a természetismeret órákon már tanultunk: meder, ártér, gát, folyásirány, mellékfolyó, jobb part, bal part, torkolat, vízgyűjtő terület, stb. „Élő torkolat" játékunkkal imitáltuk a víz mozgását a torkolatnál. A friss levegőn jólesett az uzsonna. Azt vettük észre, hogy a kerékpár visszafelé mintha gyorsabban gurult volna. Hazafelé a gyerekek lekerékpározhattak a rámpán, melyen a visszaút már igen nehéz volt. Kellemesen elfáradva, újabb élményeket begyűjtve tértünk haza.

 

 

Népi játékok IV.

A mai délutánon a nagyobbak /3-6. osztályosok/ tudták beilleszteni programjukba a foglalkozást. Először az ének órákon tanult őszi dalcsokorra táncoltuk a magyar népi tánc alaplépéseit, ezt követően őszi témájú körjátékokkal folytattuk a mozgást. Szokásunkhoz híven egy új játékkal is bővítettük a repertoárt. A foglalkozást a gyerekek kívánságára kedvencükkel, egy idegen nemzet táncos játékával zártuk.

 

 

Kerékpártúra I.

2014. október 2-án kerékpártúrát szerveztünk szomszédos községbe Jászjákóhalmára a 3-6. osztályos tanulók részére. A sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösség fejlesztése mellett lehetőséget biztosítottunk a gyerekek történelmi ismereteinek bővítésére. Jászjákóhalmán megtekintettük a Horváth Péter helytörténeti kiállítást és a templomot. A gyerekek élvezték a kirándulást, kellemesen elfáradtak a közel 8 km-es kerékpározás során.

 

 

 Gyalogtúra

2014.11.11-én gyalogtúrát szerveztünk a Pusztamizsei Természetvédelmi Területre. Mindennapos testnevelés részeként olyan mozgásos tevékenységet szerettünk volna biztosítani, amivel nemcsak a gyerekek sport iránti érdeklődését keltjük fel, hanem közvetlen környezetünk szépsége, megismerése, a természet védelme és szeretete iránti érzékenységüket is fejlesztjük. A Zagyva- gáton sétáltunk el a mizsei halastóig, onnan a természetvédelmi terület bejáratáig. A falu határában sétáltunk vissza az iskolába. A gyerekek sok élménnyel gazdagodtak a túra során, személyesen tapasztalhatták meg az erdő, a rét és mező életközösségét. Lehetőségünk nyílt a természetvédelmi terület történetének, élővilágának rövid megismerésére is. A közel 6 km-es séta során kellemesen elfáradtunk, a gyerekek egyéni beszámolói a programunk eredményességéről tanúskodtak.

 

 

Sportjátékok

2014. november 25-én du. 14 órai kezdettel játékos sporttevékenységre hívtam az iskola 5. és 6. osztályos tanulóit, 15 órai kezdettel a 1-4. osztályos tanulókat. A program célja a sportolás, az egészséges életmódra nevelés, a közösség fejlesztése mellett olyan sportjátékok tanulása, amelyeket tanulóink a szünetekben, szabadidős tevékenységek során vagy akár otthon is szívesen játszhatnak.
A foglalkozás első részében az 5-6. osztályos tanulókat foglalkoztattam.
A bemelegítést két fogójátékkal végeztük: üsd a harmadikat és kézfogás a ház címűeket, ezt követték a labdajátékok: kigurító, vadászlabda, végül a kapitányjátékkal zártuk a sort. A „sportolást"levezető gimnasztikai gyakorlatokkal fejeztük be.
A foglalkozás második részében az 1-4. osztályos tanulókat foglalkoztattam.
A bemelegítést két fogójátékkal végeztük el: terpeszfogó és üsd a harmadikat, ezt követték a labdajátékok: kigurító és a vadászlabda. A „sportolást"levezető gimnasztikai gyakorlatokkal fejeztük be.
A játékok kiválasztásánál alkalmazkodtam az életkori sajátosságokhoz. 

 

 

Udvari sportjátékok

2014. október 7-én du. 14 órai kezdettel játékos sporttevékenységre hívtuk az iskola 1. és 2. osztályos tanulóit. A program célja a sportolás, a közösség fejlesztése mellett olyan szabadtéri játékok tanulása, amelyeket tanulóink a szünetekben, szabadidős tevékenységek során vagy akár otthon is szívesen játszhatnak. A szép őszi délután lehetővé tette, hogy az iskola udvarán rendezzük meg ezt a tevékenységet.
A bemelegítést követően két fogójátékot tanultunk: üsd a harmadikat és a szoborjáték címűeket, ezt követte a hullahopp verseny, majd a karikák mókus házakként szerepeltek a következő játék során. Az utolsó játékunk a labdacica volt, melynek több változatával is megismerkedhettek a résztvevők. A „sportolást"levezető gimnasztikai gyakorlatokkal zártuk.
A játékokat nagyon élvezték a gyerekek, ezt bizonyította, hogy a szünetre kijövő többi tanuló szinte mindegyike bekapcsolódott az aktuális játékba.

 

 

Túra IV.

2014. szeptember 22-én gyalogtúrát tettünk a Zagyva folyó bal partján lévő gáton, a falu határába és vissza. Útközben vadon termő gyógynövényeket /katángkóró, cickafark.../ néztünk és határoztuk meg, és fényképet készítettünk. Jól éreztük magunkat ezen a délutánon. 

 

 

Kerékpártúra III.

2014. október 7-én kerékpártúrát tettünk a falu határában Jászapáti felé vezető műúton és vissza. Útközben a dűlő utak mentén ültetet fákat, és a műút mentén vadon termő bokrokat néztük és határoztuk meg és fényképet készítettünk. Jól éreztük magunkat ezen a délutánon.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. október 1-jén második alkalommal került sor a foci foglalkozás megtartására, amelyen az első és második osztály tanulói vehettek részt.

A foglalkozást bemelegítéssel kezdtük, amely néhány kör futásból, gimnasztikából és labdakezelésből állt. Miután kellőképpen ráhangolódtunk a játékra, két csapatot alakítottunk ki, majd kezdetét vette a mérkőzés. A játék nemcsak a fiú, de a lány tanulóink körében is nagy sikert aratott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. október 6-án ismét megrendeztük mozgásos programunk keretében a focit a gyerekek számára. Most az első és második osztály fiú tanulói kerültek sorra.

A foci előtt egy alapos bemelegítéssel minden testrészünket megmozgattuk, amelyet most kapura rúgással is kibővítettünk. Ezután két csapatot alakítottunk ki, majd kezdetét vette a mérkőzés. A fiú tanulóink között egyébként is nagy népszerűségnek örvendő labdajáték nem kis lelkesedéssel és örömmel zajlott.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. október 15-én újabb alkalommal invitáltuk mozgásra a gyerekeket, amelyen alsó tagozatos tanulóink vettek részt.

A foci megkezdése előtt különböző gyakorlatokat végeztünk izmaink megmozgatására. Ebben volt néhány kör futás, gimnasztika és labdakezelés is. Miután megtörtént a megfelelő bemelegítés, két csapatkapitányt választottunk, akik mögé felsorakoztak az általuk választott játékosok. A programot kiütős játékkal zártuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. november 26-án ismét lehetőség nyílt a tanulók számára, hogy egészséges testmozgással tölthessék szabad idejüket. Ezúttal az iskola udvarán rendeztük meg mozgásos programunkat. A foglalkozást most is bemelegítéssel kezdtük, amely néhány kör futásból, gimnasztikából és labdakezelési gyakorlatokból állt. A két csapat kialakítása után nagy lelkesedéssel, küzdő szellemben és beleéléssel játszottak tanulóink.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. november 7-én gyalogtúrán vettünk részt a felső tagozatos. Utunk a Zagyva folyó bal oldali partján lévő gáton vezetett a Pusztamizse Természetvédelmi területig, majd vissza. Útközben megcsodáltuk a természet szépségeit, köztük többféle növényt is megfigyelhettünk. Mindezek iránt a gyerekek is nagy érdeklődést mutattak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. január 30-án iskolánk tornatermében játékos és ügyességi foglalkozásokat tartottunk a felső tagozatos diákoknak. A megfelelő bemelegítés után labdavezetési gyakorlatokat végeztünk, először lábbal majd kézzel. Ez után egyesével kellett kapura rúgni a labdát úgy, hogy azt a pálya széléről gurítottuk be az éppen következő tanulónak. Két csapat felállítása után foci következett, majd egy kiütős játékkal folytattuk. Programunk záró szakaszában az asztalitenisz kapta a főszerepet.

 

 

Téma: A.1.2. Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek  /népi játékok/

Helyszín: JÁI Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye – iskolaudvar

Idő: 2014. október 17.

 

A tanulók nagy lelkesedéssel jöttek a mai foglakozásra is. Folytattuk a népi játékok felelevenítését. Új játékot is tanultunk. A szereplők kiválasztásánál minden esetben használtunk a már korábban tanult kiszámolóinkat. A játékokat csokorba kötöttük. A játék okozta örömtől áthatva, jókedvűen zártuk ezt a napot is.

Megjelent: 5230 alkalommal