A.2.1. Nyelvi táborok

ANGOL KESZTHELY

2014.07.01-07.06.

Az angol nyelvi táborban 20 diák vett részt. Ők iskolánk legmotiváltabb tanulói közül kerültek ki, akiknek többsége hátrányos helyzetű családban él. Célunk az ország ismereti tudás és a szókincs bővítése mellett a kommunikációs kultúra, valamint az idegen nyelvi helyesírási kompetencia fejlesztése volt. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektettünk a kooperatív-együttműködő képesség fejlesztésére is.  A játékos feladatok, életszerű szituációk, a szövegértési és szövegalkotási feladatok segítségével egy használható nyelvtudás birtokába jutottak tanulóink.

 

NÉMETORSZÁG VECHTA

2014.06.25-07.02.

Célunk: második idegen nyelvként egy használható német nyelvtudás birtokában nyitottabbak legyenek a világra a gyerekek. A tábor lehetőséget nyújtott arra, hogy anyanyelvi környezetben alkalmazni tudják a tanultakat, fejlődjön szókincsük és kommunikációs kultúrájuk. Az idegen nyelvi környezet, a valós élethelyzetek a szituációs gyakorlatokat helyettesítette.

Testvériskolai kapcsolatunk ápolását, bővítését nagyban segítette és erős motivációt adott a német nyelv további sikeres tanulásához.

 

ANGOL NYELVI TÁBOR SÁSTÓ

2015.05.18-05.23.

Résztvevők: 49 tanuló, 5 pedagógus                                                                                                                                                   

A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI 7 iskolájának diákjai egy közös angol nyelvi táborban vettek részt. A 12 és 14 év közötti gyerekek Jászberényből az Apponyi Albert, Bercsényi Miklós és Székely Mihály tagintézményekből, Jánoshidáról, Pusztamonostorról, Jászdózsáról és Visznekről érkeztek. Kiválasztásuknál fontos szempont volt, hogy motiváltak legyenek az angol nyelv tanulása iránt. Célunk az volt, hogy a diákok kötetlenebb és játékos módon sajátítsák el az új ismereteket különböző tevékenységi formákban. A foglalkozásokon intenzív szókincsfejlesztésre került sor. Alkalmaztuk a szövegértési és szövegalkotási készségfejlesztő módszereket, valamint nagy hangsúlyt kapott a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Bővült a topográfiai és geográfiai ismeretük is. A tanulók napi 4 órán vettek részt, ahol előtérbe helyeztük a páros és csoportos munkaformákat. A tanulók nagyon aktívak voltak. A játékos, érdekes és motiváló feladatokat szívesen oldották meg. A szituációs játékokban is örömmel vettek részt. A diákok nyitottak voltak az új ismeretek befogadására. A jó hangulatú órák mellett többféle szabadidős programot is szerveztünk. Ellátogattunk a gyöngyösi állatkertbe, a Mátra Múzeumba, a sástói Adrenalin Parkba. Túráztunk a Mátrában, megmásztuk a kilátót, számháborúztunk, sportoltunk, angol nyelvű dalokat tanultunk és filmeket néztünk, Ki mit tud-ot rendeztünk angol nyelvű műsorszámokkal, valamint vetélkedőt szerveztünk a tanult tananyagból. Úgy gondoljuk mindenki felejthetetlen élményekkel, új barátokkal és az idegen nyelv tanulása során a jövőben jól hasznosítható tudással gazdagodva tért haza.

Megjelent: 2683 alkalommal