A.4.0. Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek)

 

KRESZ

Céljaink

·         Rendelkezzenek tanulóink olyan közlekedési ismeretekkel,amelyek biztosítják önmaguk számára a balesetmentes közlekedést.

·         Kerüljük el a tanulói közlekedési baleseteket.

·         Alakuljanak ki tanulóinkban az intelligens, előzékeny, biztonságos közlekedés alapjai.

·         Rendelkezzenek tanulóink a kor követelményeinek megfelelő közlekedési kultúrával.

·         A közlekedés biztonságának érdekében erősödjék az együttműködés a közlekedésbiztonsági szervek, a szülők és az iskola között.

3-4. osztályban megkezdjük a kerékpáros közlekedés alapjainak oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk a szemléltetésre, az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmaztatására.

                                                      

Tananyag

Ismeretek, fogalmak

Szemléltető eszközök

Gyakorlás, megerősítés

1.Kerékpáros közlekedés

 

Közlekedési ismeretek kibővítése

Kerékpárút

Kerékpártípusok

 

Applikációs képek

Jelzőtáblák

Videofilmek

Kutatómunka: a kerékpár feltalálása, fejlődése

2.Bevezetés a kerékpár használatába

A kerékpár felépítése, részei, beállítása, ellenőrzése

A kerékpáros ruházat

A kerékpár szerkezeti elemei

Kerékpár

Ruházat

Feladatlapok

Játékos vetélkedő

3.A tanpálya szerepe a kerékpáros oktatásban

Színlátás, egyensúly, iránytartás

Kerékpár

 

Ügyességi feladatok egyszerű tanpályán

4.Technikai gyakorlatok I.

„Rollerező”egyensúlyozási gyakorlatok

Pedálhajtás

Felszállás, leszállás, kanyarodás,

Elindulás, megállás

Kerékpár

Kerékpártúra kicsiben

5.Technika gyakorlatok II.

 

Felszállás, leszállás,kanyarodás,

Elindulás,megállás

Kerékpár

Kerékpározás ügyességi pályán

6.Egyenes haladás két csík között kétkezes,egykezes kormányzással

Folyamatos haladás,kétkezes,egykezes kormányzás

Kerékpár

Eszközök

Kerékpározás a tanpályán

7.Szlalomozás bóják között

Szlalom,bóják

Kerékpár

Bóják

Ügyességi feladatok a tanpályán

8.Hátranézési gyakorlat két csík között haladva

Kanyarodás

Menet közben hátratekintés

Kerékpár

Eszközök

Kerékpározás a tanpályán

9.Megállás adott pontnál

Kereszteződés

Jelzőtáblák

Fék használata

Kerékpár

Jelzőtáblák

Ügyességi feladatok a tanpályán

10.Lehető leglassaban haladás két csík között

Egyensúly,iránytartás

Kerékpár

Eszközök

Ügyességi feladatok a tanpályán

11.Karika rúdra tétele,rúd megkerülése

Egyensúly

Kerékpár

Karikák

Rudak,bóják

Ügyességi feladatok a tanpályán

12.Fektetett és billenő pallón haladás

Pallón végighaladás

Egyensúly megtartása föl-és lehajtáskor

Kerékpár

Pallók

Ügyességi feladatok a tanpályán

13.Pohár víz átvitele egyik állványról a másikra

Megfelelő sebesség megválasztása

Egyensúly

Kerékpár

Állványok

Vizes poharak

Ügyességi feladatok a tanpályán

14.Összetett gyakorlatok

Eddigi ismeretek összegzése

Feladattervek

Játékos ügyességi verseny

15.Kerékpártúra

Eddigi ismeretek összegzése

Kerékpárok

Kerékpártúra a faluban és kívül

 

Megjelent: 2442 alkalommal