A.3.2. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése

Matek óra-kicsit másképp

Az IKT eszközök alkalmazásával fejleszthető az ismeretelsajátíttatás és képességfejlesztés különböző formáinak használata a diákokkal. A különböző eszközök révén tanulóink elsajátítják az információszerzést és átadást, valamint azt, hogy hogyan fejleszthetik képességeiket, tudásukat. A számtalan érdekes feladattípus, felhasználási mód és óraszervezési megoldás lehetőséget biztosít arra, hogy a tanórán használt eszközök hatékonyan támogassák a tanulás folyamatát. A foglalkozásokon 15 tanuló érdeklődéssel, lelkesen vett részt. Még az alsós korosztályban is nagy sikere volt a különböző, digitális táblán elvégezhető feladatoknak. A gyerekek szinte észre sem vették, hogy a különböző játékos feladatok elvégzése közben mennyi új információt, tudást szereztek.

A bemutató órák elérték céljukat. A tanulókban felkeltette a különböző oktatási segédanyagok iránti érdeklődést, felismerték az internet adta lehetőségeket a tanulásuk otthoni segítésében is. Többen jelezték, hogy az órán bemutatott web-lapokat otthon, önállóan is használták. Ez bizonyítja legjobban a foglalkozások sikerességét.

Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, ill. más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása Matek óra-kicsit másképp.

 

Megjelent: 3381 alkalommal
Tovább a kategóriában: B.2.0. Egészségnapok »