A.4.0 Komplex közlekedési ismeretek oktatása

Alsós, felsős csoportokban 5-5 alkalommal volt foglalkozás 2 nevelő vezetésével. Alsóban főleg 3.4. osztályosok vettek részt, elsősökkel kiegészülve, felsőben 5-8. osztályosok, összesen 30 tanuló. A gyermekek érdeklődőek voltak.

Nagyon sok gyermek kerékpárral közlekedik iskolánkban, tehát a közlekedési ismeretek felelevení-

tése, tanulása hasznosnak bizonyult. Megismerhették a legfontosabb és leggyakoribb KRESZ táblákat, útburkolati jeleket, alapvető rendőri karjelzéseket. A foglalkozásokon digitális táblát is használtak az ismeretek változatos elsajátítása érdekében. A gyermekek életkoruknak megfelelő feladatlapokon is dolgoztak.

A gyermekek megismerkedtek a gyalogos közlekedés szabályaival lakott területen belül és kívül, a gyalogosközlekedés elsőbbségi helyzeteivel, a kerékpározási alapismeretekkel,a kerékpár részeivel, működésével, kötelező felszerelési tárgyaival, a biztonsági eszközökkel, a kerékpárosokra vonatkozó táblákkal, jelzésekkel. A gyakorlatban kerékpáros ügyességi gyakorlatokat végeztek a gyermekek, így fejlődött egyensúlyozó, vészhelyzet felismerő képességük és bátorságuk. Az utolsó foglalkozáson a gyakorlati megvalósításé volt a fő szerep.

Fontos volt a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, és hogy a gyermekek is törekedjenek a biztonságos közlekedésre. A tanulók megismerkedtek az alapvető segítségnyújtási módokkal és a segítségkérés megfelelő formájával is. Kiemelten foglalkoztak a tömegközlekedési eszközök szerepével a közösségi közlekedésben a levegőszennyezettség csökkentésében. Foglalkoztak a biztonságos és udvarias közösségi közlekedés szabályaival, az utazással kapcsolatos információszerzéssel a gyermekek életkorának megfelelő szinten: jegyvásárlás, leszállási szándék jelzése, balesetek elkerülése. Az időjárás közlekedést befolyásoló szerepét is érintették egyéni példák említésével.A foglalkozások során fejlődött a gyermekek beszédkészsége, kommunikációs képessége. Szókincsük bővült koncentrációs képességük javult. Nőtt a biztonságérzetük ismereteik bővülése, ügyességük javulása kapcsán. A felsősöknek „A kerékpáros balesetek” /IKT anyag/ lehetőséget adott az elsősegély nyújtási ismeretek felelevenítésére, az AMBU baba használatára, előkészítette további közlekedési /segédmotor, autó/ vizsgákhoz való felkészítésüket.

Megjelent: 2664 alkalommal