Értesítés
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

A.4.0. Komplex közlekedési ismeretek oktatása

A.4.0. Komplex közlekedési ismeretek oktatása

A harmadik osztályban egyre nagyobb szerepet kap a gyerekek életében az önállóság. A szülők munkaideje megkívánja, hogy a tanulók szülői felügyelet nélkül jussanak el az iskolába, majd onnan haza. Ahhoz, hogy a gyerekeket biztonságban tudjuk, fontos, hogy elegendő időt fordítsunk a közlekedési ismeretek oktatására és begyakorlására.

Jó lehetőséget biztosított minderre a baleset-megelőzési szakkör 15 foglalkozása.

A foglalkozások célja volt: tudatosítani a tanulókban, hogy a közlekedési szabályok betartása és ismerete minden ember kötelessége önmaga és embertársai testi épségének megóvása érdekében. Az alapismeretek mellett fontos a megfelelő magatartás kialakítása, tudatosítása /előzékenység, türelem, tolerancia/. Tudják a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait elméletben és gyakorlatban is. Ismerjék fel a veszélyhelyzeteket és tudjanak segítséget hívni.

Az elméleti oktatáson kívül nagyon fontosnak tartottam az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Az őszi időszakban szerencsénk volt megismerkedni a fényjelzőkészülék működésével is /az útépítés miatt/. A tanulókkal megvizsgáltuk, hogy a szűkebb környezetükben hol szabad és hol nem szabad játszani, valamint a téli ködös vagy csúszós, esős időjárás veszélyforrásait.

 Úgy gondolom, hogy az önálló közlekedésre való felkészítést csak állandó gyakorlással lehet jól elsajátítani. Ez egy folyamatosan fejlesztendő terület és meg kell ragadni minden alkalmat a gyakorlásra mind az iskolában és a családban is egyaránt.

Boricsné Hegedűs Zsuzsanna

projektmegvalósító

A gyerekek bővíthették ismereteiket a közlekedés, s ezen belül is főleg a kerékpáros közlekedés témakörben.

Az előadások interaktívak voltak. A gyerekek szabályokkal ismerkedtek meg, s ezeket játékosan gyakorolhatták társasjátékokkal, kártyajátékokkal, dominó játékkal, s különböző interaktív játékkal.

 Elengedhették a fantáziájukat, alkothattak kreatívan, megismerkedhettek a Lap-book módszerrel is. Közös munkában terepasztalt készítettünk a közúti forgalom megjelenítésére. Szerepjátékokkal a rendőri karjelzéseket is értelmeztük, s gyakoroltuk.

A legélvezetesebb pedig a két utolsó óra volt a gyerekeknek, melyen maguk is kerékpározhattak és akadályokat kerülgettek. Volt olyan tanuló, aki itt ült kerékpáron először.            

Azt gondolom, hogy ez a szakkör minden gyerek számára nagyon hasznos volt, mert tudatosította a tanulókban, hogy a közlekedési szabályok betartása és ismerete minden ember kötelessége önmaga és embertársai testi épségének megóvása érdekében.

Muhariné Mihály Violetta

projektmegvalósító

 

Megtanulták, hogy mennyire fontos a közlekedésben a hirtelen hozott, jó döntés, a többi közlekedővel való együttműködés. Rövid filmeket néztünk meg, amit utána meg is beszéltünk.

Megismerték azokat a helyzeteket, amikor fokozottabb figyelemre van szükség a közlekedésben.(időjárás, útviszonyok, jelzőlámpa hiánya, beláthatatlan kanyar stb.)

Feladatlapokat, teszteket töltöttünk ki.

Akadálypályát építettünk, versenyeket rendeztünk, ahol a tanulók jól teljesítettek. Elkerékpároztunk a közeli falvakba, Jásztelekre, Alattyánra és Jászdózsára.

Sas Gáborné

projektmegvalósító

{gallery}galleries/TAMOP3.1.4_12_2/Jaszjakohalma/A40{/gallery}

Megjelent: 2502 alkalommal